Nettsiden til ordfører Arvid Grundekjøn er under konstruksjon.

Klikk her for å komme i kontakt med ordføreren.

KLEPPE OG TIGGEFORBUD

KLEPPE OG TIGGEFORBUD

Skrevet av: Ordfører Per Sigurd Sørensen

Publisert: 17.07.2011

Nok engang benytter Vidar Kleppe, Demokratene anledningen gjennom sine leserinnlegg, å vise sin mangel på politisk seriøsitet.

I et leserinnlegg i FVN denne uken minner han oss om sitt forslag i bystyret om å innføre lokale regler som forbyr tigging i byen.  Som vanlig, harselerer han over det store flertall i bystyret som ikke støtter hans ”gode” forslag.
Og mens han forsøker å gi inntrykk av et bystyret som ikke tar viktige ting på alvor, - unnlater han å si det viktigste. Nemlig at vi andre i bystyret, finner det meningsløst å fatte vedtak som er i strid med de lover og regler som gjelder i Norge.
 
Et enstemmig Storting vedtok i 2006 å oppheve forbudet mot tigging. Å tro at Kr.sand bystyre ensidig kan lage sine egne regler i strid med de lover som gjelder i staten Norge, vitner om fullstendig mangel på seriøsitet og troverdighet.
Det er ikke nødvendig å latterliggjøre oss selv overfor Storting og Regjering unødig!
 
Men vi vet jo av erfaring, at hensikten med hans aktivitet i bystyret, ikke er å gjennomføre politikk, men å få overskrifter og oppmerksomhet.   
 
At Kleppe og Demokratene har et nokså lettvint forhold til de lover og regler som gjelder her i landet, kan jo være verd å merke seg, nå som det stunder mot valg!

Da håper jeg folk heller gir sin stemme til politikere som vil drive politikk, og har et mål som går noe lenger enn å få oppmerksomhet nok til å få de stemmer som trengs for å sikre gjenvalg .